İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

  Hıdır ÇAKAR
İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon: (0414) 511 30 81 / 1133
E-Posta: hidir.cakar@viransehir.bel.tr