İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                 Hıdır ÇAKAR
         İmar ve Şehircilik Müdürü

Telefon: (0414) 511 30 81 / 1133
E-Posta: @viransehir.bel.tr